05

05

'10

Tiqqun - een weerwoord

Joost de Bloois weerlegt in 10 punten de lezersbrief van Gijsbert Pols

17

04

'10

De schaduw van de menigte

Over Tiqquns poëtica van de burgeroorlog. Eerst gepubliceerd in nY #5, als onderdeel van een Kwestie over 'radicale poëtica's'

Authors/