10

10

'13

Inleiding dossier Robert Walser

Inge Arteels inleiding bij het dossier over Robert Walser in yang 1999 nr. 2...

16

07

'13

De wereld als prutswerk

... En heimat is geen nummerplaat: rede over toestand van de natie. De Oostenrijkse schrijver Franzobel in yang 2005 nr. 3, vertaald door Inge Arteel.

16

10

'09

Tegenspraak

Inge Arteel over Opgefokte taal. Een politiek van de performatief van Judith Butler (vert. Niels Helsloot, Parrèsia, Amsterdam, 2007). Review essay uit Yang (2008.1)

Authors/