10

10

'13

Inleiding dossier Robert Walser

Inge Arteels inleiding bij het dossier over Robert Walser in yang 1999 nr. 2...

31

08

'13

Uit de Voedselafdeling van Tender Buttons

Voor yang 2006 nr. 1 ("...Stotteren ze") selecteerde en vertaalde Dirk van Bastelaere gedichten uit Tender Buttons 1914) van Gertrude Stein...

Anders vertalen - dossierinleiding

Inleiding bij het dossier over literaire vertalen als creatie en transformatie, uit Yang 2007 nr. 2

30

08

'13

Staamren geen zingen

Sarah Posmans inleiding bij het door haar samengestelde dossier "... Stotteren ze" uit yang 2006 nr. 1. Over Stein, Deleuze, Van Bastelaere, Blau DuPlessis, Beckett, e.a. ...

10

07

'13

Uit De man van rook - Aldo Palazzeschi

Vertaling van een fragment uit "Il Codice di Perelà" van Aldo Palazzeschi (1911), gepubliceerd in yang 2008.1

12

01

'13

Visual artists in nY

List of visual artists published in nY / Lijst van beeldende kunstenaars die publiceerden in nY (2009-...)

11

01

'13

Visual artists in Yang

List of visual artists published in Yang (2001-2008) // Lijst van beeldend kunstenaars die publiceerden in Yang (2001-2008)

16

06

'10

Drie leerdichten

Gedichten van Philippe Beck (FR) vertaald door Piet Joostens, uit Yang, 2003 nr. 1 (dossier Infantilisering)

17

04

'10

De schaduw van de menigte

Over Tiqquns poëtica van de burgeroorlog. Eerst gepubliceerd in nY #5, als onderdeel van een Kwestie over 'radicale poëtica's'

16

04

'10

Hoe te doen?

Vertaling door Joost de Bloois, verschenen in nY #5

06

05

'09

Bij de handgeschreven vertaling van 2 gedichten van Van Ostaijen

Toelichting bij de handgeschreven Franse vertaling van twee gedichten van Paul van Ostaijen uit De Feesten van Angst en Pijn. Uit yang 2007.2, dossier 'Anders vertalen'.

01

04

'09

Stotterde hij

Vertaling van Deleuzes essay 'Bégaya-t-il' door Piet Joostens. Gepubliceerd in yang 2006 nr. 1

07

06

'07

Variaties op Louise

Over (het vertalen van) de sonnetten van Louise Labé. Uit yang 2007 nr. 2, dossier 'Anders vertalen'...