#18

jul 2013

nY #18 jul 2013

 

De intro: De horizon

Lucas Hüsgen
Korea en het primaat van een dichter. Over de zin van het nationalisme in de poëzie van Han Yong-un

Han Yong-un
uit: Het zwijgen van de geliefde  

Vincent W.J. van Gerven Oei
Staatstaal en taalstaat. Een inleiding tot Albanese taalpolitiek

Ernst van den Hemel 
Gerard Reve vs. Ayaan Hirsi Ali. Godslastering en vrijheid van meningsuiting als kenmerken van Nederland

Éireann Lorsung
Naturalisaties in niet-inheemse streken

Dorothee Elmiger
XERXES  (De aanwezigen)

Julius von Bismarck
Punishment, 2011 

David Jones
Tussen haakjes. seinnyessit e gledyf ym penn mameu 

Hélène Gelèns
hoe bloot 

Koen Sels
Zuidwaarts  

Robin Vanbesien
Alsof het magie is
As if it were magic - English version online

Bram Ieven
Communisme zonder concept. Over Jodi Deans The Communist Horizon

Piet Gerbrandy
Echolalieën en boventonen. Vijf recente bundels van Sybren Polet 

Erwin Jans
Het drama van de gemeenschap. Het romantisch communisme van Henriette Roland Holst-van der Schalk

Koenraad Dedobbeleer
The Sculptor's Workshop 


Bekijk een preview van het nummer.

232 pp. + bijlage. Te koop vanaf begin juli in de betere boekhandel (€9) of als digitaal e-tijdschrift (€5). Bestellingen losse nummers en abonnementen, zie het formulier.

Online Texts/

29

07

'15

Echolalieën en boventonen

Over vijf recente bundels van Sybren Polet (1924-2015). Bespreking uit nY #18.

23

09

'13

As if it were magic

Essay originally published in Dutch in nY#18, translated and completed with a series of JPGs for nY-web, by Robin Vanbesien.

17

07

'13

Korea en het primaat van een dichter. Over de zin van het nationalisme in de poëzie van Han Yong-un

Lucas Hüsgen over het werk van Han Yong-un en de turbulente geschiedenis van de Koreaanse natie, met speciale aandacht voor de bijzondere combinatie van nationalisme en boeddhisme in Han Yong-uns poëzie. Oorspronkelijk verschenen in nY #18 (2013).

uit: Het zwijgen van de geliefde

Lucas Hüsgen vertaalt werk van de Koreaanse dichter Han Yong-un. Oorspronkelijk verschenen in nY #18 (2013).