20

2005

nY #20 2005

 

Jan Baetens
Huidkleur
Enkele notities vanuit het perspectief van de Culturele Studies


Sabrina Sereni
‘We verwringen woorden om het nauwelijks definieerbare te definiëren’
Postmoderne kenmerken in Hafid Bouazza's Momo 


Dirk de Schutter
De maat van een schaduw
Over Allerzielen van Cees Nooteboom


Hans Theys
Als voetsporen van huppelende reuzen
Enkele woorden over het werk van Bernd Lohaus


Hans Theys
In den beginne was het mes
Een gesprek met Bernd Lohaus


DEN BOEF van August Hans Den Boef
Teapot, Telepod, no podcast en ontlezing

OVERDRESSED van Dirk Lauwaert
Windowdressing