17

09

'13

This is the sort of shit we waste our lives thinking about

Over Oblivion van David Foster Wallace. Review-essay door Iannis Goerlandt uit yang 2005 nr. 4.

12

09

'13

De adem van een ontrouwe schone

Over de 'homofone' Catullusvertaling van Louis Zukofsky...

31

08

'13

‘Slechte schrijvers zijn meestal ook slechte sociologen’

‘Schrijvers hebben enorme verantwoordelijkheden. Wie literatuur bedrijft, speelt met vuur. Vaak leveren ze een soort sociologie in vermomming. Slechte schrijvers zijn trouwens meestal ook slechte sociologen. We hebben het recht om streng met hen te zijn.’ Opmerkingen van Pierre Bourdieu, ingeleid, samengesteld en vertaald door Rokus Hofstede

20

08

'13

Het postmodernisme of de culturele logica van het late kapitalisme

Sascha Bru's vertaling van Fredric Jamesons invloedrijke essay uit 1991, gepubliceerd in yang 2000 nr. 1, 'Memo's uit een vorig millennium'...

10

07

'13

Literatuur als interventie

Over Jacques Rancières Politique de la littérature. Review essay door Bram Ieven uit yang 2007.3.

05

05

'13

Rapport infantilisme

Uit yang 2003 nr. 3, 'Uit het kinderparadijs'. Essay van Prof. dr. Annick Blumfeld, vertaald en bewerkt door Piet Joostens en Marc Reugebrink. "Infantilisme is de niet te onderdrukken, overweldigende drang om luiers en/of babytoebehoren te dragen en/of zich als een pasgeborene te laten behandelen. Zo bezien gaat het hier om een aandoening die met klassieke regressietherapieën maar moeilijk te behandelen valt."...

21

11

'12

Cesare Pavese's kleine oorlog

Als blijkt dat een van de grootste Italiaanse schrijvers van de vorige eeuw, Cesare Pavese, toch niet zo antifascistisch was als men altijd heeft gedacht, moeten we dan ook niet de rest van zijn werk anders gaan lezen? Bij de vertaling van Pavese's 'Klein oorlogsdagboek', eerst gepubliceerd in yang 30 (1994).

16

10

'12

Constructie, afval en recycling. De aggregatietoestanden van de Joyciaanse stad

Over afval als constructieprincipe in 'Ulysses' van James Joyce. Essay uit het nummer "Afval/lijstjes/verzamelingen" van Yang, jg. 28, nr. 4, 1992.

13

01

'12

Voorbij de neokritiek. Over Jeroen Mettes

Geert Buelens' nawoord bij het Nagelaten werk (2011) van Jeroen Mettes, dichter, criticus en ex-yangredacteur (1978-2006). Met dank aan Uitgeverij Wereldbibliotheek

30

06

'11

‘Ghelyck wy zien dat de Fransóyzen doen.’ Dialoog en dialogisme in de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst

Over 'Twe-spraack vande Nederduitsche letteren' (1584), de eerste grammatica van het Nederlands, die eigenlijk een verkapte monoloog blijkt te zijn, en de valkuilen van het nationalisme. Uit het dossier 'Dialoog', yang 40.3 (2004).

23

06

'10

Een stem zegt: 'We hebben zin.' Over Zwerm van Peter Verhelst

Jeroen Theunissen over Peter Verhelst, 'Zwerm. Geschiedenis van de wereld'. Review essay uit Yang 2006 nr. 2

17

01

'10

De enscenering van een onmogelijk oeuvre

Kris Pint schreef over Barthes, domheid en verlangen - Essay uit yang 2008.4, als onderdeel van het dossier 'Werk' - over literatuur en oeuvre

16

10

'09

Tegenspraak

Inge Arteel over Opgefokte taal. Een politiek van de performatief van Judith Butler (vert. Niels Helsloot, Parrèsia, Amsterdam, 2007). Review essay uit Yang (2008.1)

02

10

'09

Lied tegen het licht

Bram Ieven over Against the Day van Thomas Pynchon. Review essay uit Yang (2008.2)

01

10

'09

Naar zwammen

Johan Sonnenschein over 'Ik, en andere gedichten' van Erik Spinoy (Meulenhoff/Manteau, 2007). Review essay uit Yang (2008.1)

29

09

'09

'Waar sta jij met jouw taal?'

Over Laden en lossen van Marc Kregting, uitg. Vantilt, 2006. Review essay uit Yang (2007.2)

23

09

'09

History 2.0.

Over Bay Poetics, Stephanie Young (ed.), Faux Press, 2006. Review essay uit Yang (2007.1)

01

12

'08

Kwadratuur van de encyclopedische roman

'Niemand kan een ei beter ontklutsen dan een kip.' Essay uit Yang 1999 nr. 3, dossier 'O Alfabet, hoe gij mij redt'.

06

06

'07

Becketts zelfvertalingen en het onbereikbare origineel

Uit yang 2007 nr. 2, dossier 'Anders vertalen'

16

10

'06

Opgaan in het woord. De religie van het ik

Over Leonard Nolens, Jeroen Brouwers en Paul De Wispelaere. Essay uit Yang 1999 nr. 3, dossier 'O Alfabet, hoe gij mij redt'