nY ontstond in 2009 uit de fusie van twee Vlaamse literaire tijdschriften: yang (opgericht in 1963) en freespace Nieuwzuid (opgericht in 1999). Die fusie kwam er ook omdat de komst van het internet het functioneren van literaire tijdschriften definitief heeft veranderd. nY is niet langer een literair-cultureel tijdschrift zoals die al een kleine twee eeuwen bestaan, maar een crossmediaal project, met een papieren tijdschrift en deze site als knooppunten.

De naam nY is de samenvoeging van de beginletters van beide stichtende tijdschriften. En in de Scandinavische talen betekent ‘ny’ nieuw. Dat laatste is mooi meegenomen, zolang het maar duidelijk is dat nY niet naïefweg staat te juichen bij al wat zich als nieuw aandient. Het ‘goede’ nieuwe moet dus duidelijk worden omschreven. Daarvoor verwijst nY, net als het laatste nummer van yang, naar Walter Benjamins mission statement voor het nooit geboren tijdschrift Angelus Novus: het gaat om ‘wat zich aan werkelijke actualiteit aan het vormen is onder de onvruchtbare oppervlakte van het modieuze en het allernieuwste — de uitbuiting daarvan kunnen we beter aan de dagbladen overlaten —, en dit onder volstrekte verwaarlozing van het publiek, als dat nodig blijkt.’

Het nieuwe dat er voor nY toe doet, is derhalve datgene wat zich niets aantrekt van de consensus. Het nY-project is daarom vaak een kritisch project. Maar het heeft ook een machtige, scheppende keerzijde: het genereert alternatieven waarvan men nooit had geweten dat ze mogelijk waren. De categorische imperatief waar nY aan gehoorzaamt is: laat zien dat het anders kan! Die imperatief is inherent aan elke creatieve daad, het gehoorzamen eraan roept dezelfde gevoelens op: spanning, onbehagen en soms zelfs angst – maar vooral ook het plezier aan avontuur en herwonnen vrijheid.

In overeenstemming hiermee neemt nY zich voor om een discursieve machine te zijn, dat wil zeggen een machine die ongebruikelijke concepten en ideeën in circulatie brengt. Deze praktijk berust op de overtuiging dat de werkelijkheid (het sociale, het historische) een constructie is die gefundeerd is in invloedrijke discoursen. Het laboreren aan die discoursen is het heruitvinden van de werkelijkheid. En dat is behalve een kritische ook een heel plezierige bezigheid.

Info

nY publiceert naast deze website jaarlijks 4 nummers van ca. 180 pagina's. Elk nummer wordt geïllustreerd door een andere beeldend kunstenaar. Slechts enkele teksten uit nY-print zijn ook beschikbaar op nY-web, dat over een eigen redactie beschikt en eigen content genereert.

Bestellen
Een abonnement op nY-print kan vanaf elk nummer ingaan. Voor België: particulieren € 25; andere landen: particulieren € 30; studenten: €20; instellingen € 50; steunabonnement: €100. Ook losse nummers kunnen worden nabesteld (beschikbaarheid). Vanaf #10 is nY ook digitaal beschikbaar. Rekeningnummer: IBAN BE 54 0011 6600 7997 BIC GEBA BE BB, of via PayPal aan info@ny-web.be.

Naar het bestelformulier.

Secretariaat nY
t.a.v. Koen Sels
Albert Grisarstraat 52, 2018 Antwerpen

Info en inzendingen
info@ny-web.be

Credits

Grafisch ontwerp
Lauren Grusenmeyer

Colofon

CC (redactie nY-print)

Hans Demeyer
Iannis Goerlandt
Els Moors
Sarah Posman
Matthijs de Ridder
Koen Sels
Samuel Vriezen

WWW (redactie nY-web)

Patrick Peeters
Erik Spinoy

SECRETARIAAT

Koen Sels
Albert Grisarstraat 52
2018 Antwerpen
info@ny-web.be

BEELD

Robin Vanbesien
Jan Op de Beeck

Lijst van beeldend kunstenaars in nY

LETTERS

Lauren Grusenmeyer (design nY-web), voortgezet door Eric Schrijver / Vormgeving nY-print: Oliver Ibsen.

ADVIES

Inge Arteel - Dirk van Bastelaere - Joost Beerten - Solange de Boer - Sascha Bru - Geert Buelens - Bert Bultinck - Pieter De Buysser - Nico Carpentier - Rokus Hofstede - Dirk Van Hulle - Lucas Hüsgen - Erwin Jans - Piet Joostens - Bart Meuleman - Jan H. Mysjkin - Maarten De Pourcq - Marc Reugebrink - Daniël Rovers - Johan Sonnenschein - Erik Spinoy - Bruno De Wachter

nY is een uitgave van vzw Yang en komt tot stand met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Provincie Oost-Vlaanderen.

nY is lid van Folio.

Verantwoordelijke uitgever:
Sarah Posman
Spellewerkstraat 6
9030 Gent

Personen die niet bereikt konden worden in verband met het copyright wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

Verkooppunten
Verkooppunten Vlaanderen

Antwerpen: Dierckxsens-Avermaete (IMS), De Groene Waterman, IMS Stadsfeestzaal, Standaard • Brugge: De Brugse Boekhandel, De Reyghere • Brussel: Passa Porta, Wiels • Gent: Consouling Sounds, International Press Store, Limerick, Paard van Troje, Poëziecentrum, Walry • Harelbeke: d’onderkast • Hasselt: IMS • Kortrijk: Theoria • Leuven: Boekarest, Plato, IMS Fung • Lier : Voorkamer • Mechelen: Salvator, De Zondvloed • Oostende: New Corman • Overijse: Standaard • Roeselare: De Zondvloed • Schilde: ’t Klavervier • Tienen: Plato • Vilvoorde: Standaard

Verkooppunten Nederland

Amsterdam: Athenaeum, Perdu, Scheltema, Boekhandel Van Rossum • Breda: IMS • Den Bossch: Adriaan Heinen • Middelburg: Boekhandel De Drukkerij-Van Schaik • Rijswijk (Den Haag): Houtschild • Bosch & De Jong (Rotterdam) • Blz. 't Hartje (Groningen